Przyjęcie odpadów na instalację

 

Zgodnie z posiadanym pozwoleniem zintegrowanym PZ 180/2009 z dnia 30.12.2009r. oraz z późniejszymi zmianami dla Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „IZERY” Sp. z o.o. przyjmujemy odpady:

  1. Od klientów indywidualnych – z terenu objętego działalnością Spółki
  2. Od podmiotów prowadzących działalność gospodarczą – na podstawie dokumentów:
      • Karta Przekazania Odpadów
      • Podstawowa Charakterystyka Odpadów, okresowo, weryfikowaną „testem zgodności” wg. wymagań Rozporządzenia Min. Gospodarki z dnia 16.07.2015r. ( Dz. U. z 2015r., poz. 1277 w sprawie dopuszczenia odpadów do składowania na składowiskach), wymagana tylko w przypadku odpadów kierowanych bezpośrednio do składowania.

Zmiany dotyczą także wszystkich umów zawartych przed dniem wejścia w życie nowego cennika, a pozostałe zapisy określone w umowach pozostają bez zmian.

 

© 2021: IZERY | Awesome Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress