Prowadzenie monitoringu składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, badania kompostu, testy zgodności odpadów oraz badanie próbek wody i ścieków na wskazanych obiektach w roku 2019.

Informacja o wyborze oferty

 

Zapytanie ofertowe

załącznik 1 – formularz ofertowy

załącznik 2a

załącznik 2b

załącznik 3 – badania wody

załącznik 4 – badania ścieków

załącznik 5 – monitoring składowiska

załącznik 6 – wzór umowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2024: IZERY | Awesome Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress