Archives

now browsing by author

Zmiana cennika przyjęcia odpadów

Z dniem 01.11.2019r. zaczyna obowiązywać nowy cennik przyjęcia i zagospodarowania odpadów w Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Lubomierzu. Zmiany dotyczą także wszystkich umów zawartych przed dniem wejścia w życie nowego cennika, a pozostałe zapisy określone w umowach pozostają bez zmian.

Nowe harmonogramy !

Z przyjemnością informujemy, że dostępne są już nowe harmonogramy odbioru odpadów obowiązujące od 01.07.2019r. Można je pobrać z naszej strony lub odebrać w Biurze Obsługi Klienta w Lubomierzu, pl. Wolności 47/50/10. Dziękujemy za wyrozumiałość, a pytania prosimy kierować pod nr tel.  504 240 745. Harmonogramy odbioru odpadów:  

Zmiana cennika opróżniania szamb

Informujemy, iż od dnia 01.01.2019r. ulegają zmianie ceny za opróżnianie zbiorników bezodpływowych. Szczegółowy cennik można pobrać z naszej strony lub w siedzibie biura. cennik 2019 Przypominamy, iż w czasie kiedy temperatura zewnętrza spada poniżej 0o C usługa nie może być świadczona.

Nowe taryfy opłat za wodę i ścieki

Informujemy, iż od dnia 13.06.2019r. obowiązują następujące stawki opłat za zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków: Gmina Lubomierz: Woda – 4,13 zł/m3 (netto) Ścieki – 4,22 zł/m3 (netto) Gmina Wleń: Woda – 4,36 zł/m3 (netto) Ścieki – 5,74 zł/m3 (netto) Nowe taryfy opłat można pobrać z naszej strony internetowej klikając poniżej.Read More

Zmiana przepisów !

Informujemy, iż od dnia 25.05.2018r. w celu realizowania usług przez ZUOK „IZERY” Sp. z o.o. wszyscy nasi klienci muszą wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz zapoznać się z informacją dotyczącą nowych przepisów – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i wRead More

Od 1 lipca w Świeradowie-Zdroju !

W związku z podpisaniem umowy na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych” od 01.07.2017r. będziemy świadczyli usługę odbierania wszystkich frakcji odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój oraz obsługiwali Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).   Ponadto chcielibyśmy zachęcić wszystkich mieszkańców do skorzystania z naszych pozostałych usług, m.in.: – odbioru nieczystości płynnych wozem asenizacyjnym oRead More

Ważne zmiany !!!

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska od 01.07.2017r. zaczną obowiązywać nowe ujednolicone dla całego kraju zasady segregacji odpadów z podziałem na minimum cztery frakcje. Wszystkie frakcje odpadów można gromadzić w specjalnych workach spełniających wymogi regulaminów utrzymania czystości i porządku w poszczególnych gminach. Worki będą dostępne odpłatnie od 01.07.2017r. w Biurze ObsługiRead More

Ważna informacja!

Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „IZERY” Sp. z o.o. w Lubomierzu przypomina o regularnym opłacaniu faktur za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków. W przypadku nieterminowych wpłat zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekstRead More

© 2019: IZERY | Awesome Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress