Aktualności

now browsing by category

 

Nowe harmonogramy odbioru odpadów

Z przyjemnością informujemy, że dostępne są już harmonogramy odbioru odpadów obowiązujące od 01.07.2017r. Można je pobrać z naszej strony lub odebrać w Biurze Obsługi Klienta w Lubomierzu, pl. Wolności 47/50/10. Dziękujemy za wyrozumiałość, a pytania prosimy kierować pod nr tel.  504 240 745. Harmonogramy odbioru odpadów: Lubomierz Stara Kamienica Wleń Gryfów – gmina Gryfów –Read More

Od 1 lipca w Świeradowie-Zdroju !

W związku z podpisaniem umowy na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych” od 01.07.2017r. będziemy świadczyli usługę odbierania wszystkich frakcji odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój oraz obsługiwali Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).   Ponadto chcielibyśmy zachęcić wszystkich mieszkańców do skorzystania z naszych pozostałych usług, m.in.: – odbioru nieczystości płynnych wozem asenizacyjnym oRead More

Ważne zmiany !!!

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska od 01.07.2017r. zaczną obowiązywać nowe ujednolicone dla całego kraju zasady segregacji odpadów z podziałem na minimum cztery frakcje. Wszystkie frakcje odpadów można gromadzić w specjalnych workach spełniających wymogi regulaminów utrzymania czystości i porządku w poszczególnych gminach. Worki będą dostępne odpłatnie od 01.07.2017r. w Biurze ObsługiRead More

Budujesz, remontujesz, sprzątasz?

Informujemy, iż od dnia 01.06.2017r. rozszerzyliśmy naszą ofertę na odbiór odpadów w kontenerach budowlanych. Obecnie posiadamy do dyspozycji kontenery o poj.: 2,5m3 , 5,5m3 , 7m3  , 30m3  a szczegółowy cennik znajdziecie Państwo tutaj

Ważna informacja!

Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „IZERY” Sp. z o.o. w Lubomierzu przypomina o regularnym opłacaniu faktur za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków. W przypadku nieterminowych wpłat zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekstRead More

Opróżnianie szamb

Przypominamy, iż od dnia 01.02.2017r. ulegają zmianie ceny za opróżnianie zbiorników bezodpływowych. Ponadto w czasie, kiedy temperatura zewnętrza spada poniżej 0o C usługa nie będzie świadczona. Szczegółowy cennik można pobrać z naszej strony lub w siedzibie biura. Cennik opróżniania szamb

Zmiana cennika przyjęcia odpadów!

Z dniem 01.02.2017r. zaczyna obowiązywać nowy cennik przyjęcia i zagospodarowania odpadów w Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Lubomierzu. Zmiany dotyczą także wszystkich umów zawartych przed dniem wejścia w życie nowego cennika, a pozostałe zapisy określone w umowach pozostają bez zmian.   Cennik przyjęcia odpadów

Taryfy opłat za wodę i ścieki

Zgodnie z Uchwałą nr VIII/32/15 Rady Miasta i Gminy Lubomierz z dnia 26 maja 2015r. oraz z Uchwałą nr 32/VII/15 Rady Miasta i Gminy Wleń z dnia 07 maja 2015r. zmianie ulegają stawki opłat za zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków od dnia 01.07.2015r. Nowe taryfy opłat można pobrać z naszejRead More

© 2017: IZERY | Awesome Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress