Ważne zmiany !!!

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska od 01.07.2017r. zaczną obowiązywać nowe ujednolicone dla całego kraju zasady segregacji odpadów z podziałem na minimum cztery frakcje.

Wszystkie frakcje odpadów można gromadzić w specjalnych workach spełniających wymogi regulaminów utrzymania czystości i porządku w poszczególnych gminach.

Worki będą dostępne odpłatnie od 01.07.2017r. w Biurze Obsługi Klienta w Lubomierzu i Wleniu.

Szczegółowy sposób segregacji dostępny tutaj.

Comments are Closed

© 2024: IZERY | Awesome Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress